Astma och graviditet Allergi och astma

Gravid med astma eller allergi Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor och kännetecknas av en ökad känslighet för en mängd olika ämnen och faktorer. Dessa kan astma exempel vara fysisk ansträngning eller allergener. Kontakten med dessa faktorer leder till en sammandragning av luftrören, vilket i graviditet tur ger symtom som andnöd och hosta. Typiskt för sjukdomen är att lufthindret varierar. En person med astma och ibland känna av sjukdomen men också kunna känna sig helt frisk emellanåt. kaeser kompressor pris Huvudmålet av astmabehandlingen är att uppnå den bästa möjliga kontrollen över astman. Det gäller också under graviditet, där god kontroll. Det är bra att tala med sin egen läkare om astma- och allergiläkemedlens lämplighet och dosering redan när man planerar graviditeten. Senast ska man göra.

20 21 22 23 24 25 26 27